KAMERALI TUZ SİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME YAZILIMI

TUZ SİSİ TESTİ

Boyanmış ve metal kaplanmış malzemelerin korozyon performanslarını belirlemek ve malzemeler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla yapılan bir test metodudur. Böylece malzemelerin servis ömürleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Test kabini içerisinde tuzlu su çözeltisi ( %5 NaCl içerir) püskürtme şeklinde atomize edilerek numunelerin üzerine üniform damlacıklar halinde 15-30o açı ile gelmesi sağlanır. Tuzlu su çözeltisinin pH değeri 6,5-7,2 arasında olmalıdır. Bu deneyin test süresi kaplamanın türüne bağlı olarak 8 ile 3000 saat arasında olabilir.

Testin Uygulanması:

Tuz Sisi Deney Raporu

 

Deneyde kullanılacak numunenin ön temizlemesi yapılır, ardından ağ. %5 NaCl içerikli çözelti (tuzlu su) içeren cihazın içine asılır. Deney, belirlenen süre boyunca (8-3000 saat) devam ettirilir. Deney sürecinde sıcaklık 35+1.1 oC’ de sabittir. Tuzlu su basıncı ise 1 bar olarak belirlenir. Numune daha sonra su ve etanol ile temizlendikten sonra kurutulur. Kurutma işleminden sonra numuneler endüstriyel bir kamera altında fotoğraflanır, değerlendirmenin yapılacağı yazılım vasıtasıyla pas veya tuz miktarı ASTM 610/89’a göre derecelendirilir.

Özellikler:

Yorumlar kapatıldı.